Uroczysty Apel

Drukuj

9 listopada

w Publicznym Gimnazjum im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Lubichowie odbył się uroczysty apel z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.  Kolejna rocznica odzyskania niepodległości, uświadamia nam, że jest to najważniejszy dzień w historii naszego kraju. W związku z tym mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w uroczystej akademii przygotowanej przez uczniów lubichowskiego gimnazjum. Apel rozpoczął się od wprowadzenia sztandaru szkoły, uroczystego odśpiewania hymnu narodowego oraz krótkiego przemówienie Dyrektora Gimnazjum Pana Jerzego Fiałka. Potem wszyscy zgromadzeni odmówili modlitwę w intencji ojczyzny, pod przewodnictwem księdza wikariusza Mariusza Stoltmana. Następnie rozpoczęła się część artystyczna akademii, w której uczniowie zaprezentowali genezę odzyskania przez Polskę niepodległości. Apel uświetniły wiersze zaprezentowane przez uczniów naszej szkoły oraz pieśni patriotyczne. Uczniowie biorący udział w akademii doskonalę się zaprezentowali, czego dowodem mogły być głośne oklaski widowni na zakończenie apelu.