Stypendia 2017/2018

Drukuj

Komisja   w składzie:

Przewodniczący: Gerard Olszowy

Członkowie:Dariusz Ambroziak,Katarzyna Wons,Małgorzata Morawska-Witta

             

po rozpatrzeniu wniosków w sprawie przyznania uczniom stypendium za wyniki   w nauce oraz za szczególne osiągnięcia sportowe, zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce oraz za szczególne osiągnięcia sportowe w Publicznym Gimnazjum im. ks. kard. St. Wyszyńskiego w Lubichowie, proponuje i pozytywnie opiniuje wnioski o przyznanie stypendiów następującym uczniom:

I.  Za wyniki w nauce:

    1.Kadow     Matylda   
    2.Piotrowska     Dominika   
    3.Schwoch     Jakub   
    4.Makowska     Iga   
    5.Furgalska     Julia   
    6.Stemplewski     Jan   
    7.Gregerska     Wiktoria   
    8.Lange     Oliwia   
    9Krzysztoń     Daria   
    10.Rudowska     Diana   
    11.Trepkowski     Laurens   

II.Za szczególne osiągnięcia sportowe:

    1.Trambecka     Patrycja   
    2.Bartos     Dominika   
    3.Gort     Miłosz   
    4.Szyca     Kacper   
    5.Dunajski     Błażej   
    6.Fryska     Monika   
    7.Grązka     Agata   
    8.Lange     Oliwia   
    9.Budnik     Agnieszka   
    10.Koziczkowska     Klaudia   
    11.Szweda     Łukasz   
    12.Szwoch     Jakub

 

 

Monday the 19th. Design by QualityJoomlaTemplates. Custom text here